Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Zverejňovanie

Samospráva

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

  • zmluvy

  • faktúry prijaté

  • faktúry vystavené

  • objednávky

Zmluvy a dohody

ROK 2023ROK 2022

  1. cenový návrh
  2. faktúra


ROK 2021


ROK 2020


ROK 2019


ROK 2018ROK 2017ROK 2016


  • Odstúpenie od zmluvy o dielo s Premier Consulting,spol. s r.o.

  • Odsúpenie od zmluvy o dielo na PD Modernizácia okolia domu smútku

  • Odstúpenie od zmluvy o dielo na PD Budovanie náučného chodníka v obci Nižný Kručov


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky