Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2012 - Výstavba kanalizácie

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2012

O Z N A M  - Vážení spoluobčania!
Ako ste už mnohí z Vás spozorovali, v našej obci sa začala výstavba kanalizácie a vodovodu,na ktorý sme získali gran priamo z EÚ,z MŽP SR a z VVS a.s.KE.Grant na túto výstavbu sme získali spoločne pre obec Komarány a Nižný Kručov a to vo výške 3 196 590,30 EUR.V tejto sume je zahrnutá kanalizácia Komárany a kanalizácia + vodovod v Nižnom Kručove.Začiatok stavby sme zahájili v novembri r.2011 a ukončenie (kolaudácia) stavby by mala byť v apríli 2014.Najprv sa s prácami začalo v obci Komárany a v súčasnej dobe už firma Ekosvip s.r.o.začala práce aj v našom katastri.Chcem Vás preto všetkých občanov z našej obce Nižný Kručov poprosiť o ústretovosť a ľudskosť.Zamestnanci tejto firmy,ktorá pracuje na kanalizácii a vodovode sa budú snažiť o opatrnosť voči Vám,Vaším pozemkom a Vašemu majetku.Upozorňujem občanov,ktorí bývajú na pravej strane obce z Vranova n/T do N.Kručova ( strana,kde je obecný úrad),že priamo vo Vašich záhradkách v predu -hneď pri priekope,budú umiestnené 1ks kanalizačnej šachty v hĺbke 1m,ktoré budú zarovnané s povrchom (takže budete mať viditelné len príklopy kanalizačných šácht).Tieto šachty budú slúžiť na Vaše pripojenie(pripojenie každého domu) ku kanalizácii.Chcem Vás tiež poprosiť,ak by nastali nejaké problémy ,tak hneď informujte starostku obce Bc.Vladimíru Hermanovskú, na mobilnom t.č.0918 461 966 alebo poslancov OZ.Neboli by sme radi,ak by dochádzalo medzi občanmi a pracovníkmi z firmy Ekosvip s.r.o. k nejakým vzájomným konfliktom,preto Vás žiadam o predchádzaniu konfliktov formou nájdenia spoločného riešenia v každom spore.Verím,že si budeme navzájom vychádzať v ústrety,aby sme naplnili cieľ projektu, ktorým je dlho očakávaná a vytúžená kanalizácia a vodovod pre všetkých občanov našej obce.
starostka obce a poslanci OZ

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky