Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obecné zastupiteľstvo 2019

Samospráva > Obecné zastupiteľstvo

Schválený rozpočet na rok 2020 (viac...)

2.rozpočtové opatrenie 2/2019 zo dňa 21/12/2019 (viac...)

Obecné zastupiteľstvo 21/12/2019

Obecné zastupiteľstvo 23/11/2019

Verejné zastupiteľstvo 10/11/2019

Obecné zastupiteľstvo 13/9/2019

1.rozpočtové opatrenie 1/2019 zo dňa 31/7/2019 (viac...)

Obecné zastupiteľstvo 16/8/2019

Obecné zastupiteľstvo 4/7/2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 (viac...)

Obecné zastupiteľstvo 30/5/2019

Záverečný účet obce 2018(viac...)
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018 (viac...)

Obecné zastupiteľstvo - 2/5/2019

Obecné zastupiteľstvo - 28/3/2019

Obecné zastupiteľstvo - 28/2/2019

Obecné zastupiteľstvo - 31/1/2019
v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky