Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obecné zastupiteľstvo 2019

Samospráva > Obecné zastupiteľstvo

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 (viac...)

Obecné zastupiteľstvo 30/5/2019

Záverečný účet obce 2018(viac...)
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018 (viac...)

Obecné zastupiteľstvo - 2/5/2019

Obecné zastupiteľstvo - 28/3/2019

Obecné zastupiteľstvo - 28/2/2019

Obecné zastupiteľstvo - 31/1/2019
v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky