Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2012 - Deň otvorených sŕdc

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2012

16.6.2012 -  "Deň otvorených sŕdc" Slávnosť "Deň otvorených sŕdc" sa začala 16.6.2012 o 16 hodine pred obecným úradom v Nižnom kručove,kde bola postavená tribúna.Pred tribúnou boli stoličky,lavičky,vzadu stoly a po ľavej strane stánok s guľášom,výčapný stánok a stánok s hračkami.Celá slávnosť sa začala tým,že prišli do našej obce kone s vozmi a kočmi,na ktorých sedeli anjeli,čičavskí muzikanti.Celý tento sprievod sprevádzali mažoretky Varanovia z Vranova nad Topľou,ktoré vpochodovali až na pódium pred obecný úrad,kde zahájili svojim programom "Deň otvorených sŕdc".Na vozoch a kočoch boli umiesnené tiež ručne vyrezávané srdcia, srdcia anjelov a rôzne iné ručne vyrobené diela z dreva ako krížiky,Pannu Máriu a Ježiša Krista.Manažér projektu p.Milan Krajňák nám predstavil celý projekt,ktorého cieľom bolo obdarovať v našej obci človeka,ktorý sa zaslúžil o rozvoj a kultúru našej obce.Týmto človekom bol pán učiteľ Zoltán Benko.Zoltán Benko žil a pôsobil v miestnej škole v Nižnom Kručove 15 rokov.Ako on sám hovorí:"strávil som tu svojich najkrajších 15 rokov".Dnes má pán učiteľ 83 rokov a prijal naše pozvanie veľmi rád.Taktiž veľmi srdečne prijal aj šľachetné srdce,ktoré mu bolo z dreva vyrezané a s úctou darované práve na dni "Otvorených sŕdc v Nižnom Kručove".Zaslúžil sa o dlhoročnú a obetavú prácu v prospech občanov našej obce,rozvíjal kultúru,venoval sa mládeži nielen v škole ,ale aj mimo nej,pričom založil niekoľko krúžkov ako fotografický,hudobný,umelecký,šachový,premietanie filmov a rôzne iné.Bol vzorom pre mnohých študentov a ľudí z našej obce.Preto mu patrí naše veľké POĎAKOVANIE.Pán Zoltán Benko povedal: "Som veľmi rád,že na mňa ani po rokoch ,hoci som už dlho na dôchodku,nezabudli.Ako učiteľ som sa snažil veľa venovať mládeži,i keď to nebolo vždy jednoduché učiť 5 ročníkov naraz.Napriek tomu som zakladal rôzne krúžky,súbory,alebo premietal kino.Dokonca som poprosil svojho otca,ktorý bol umelecký majster,aby mi pomohol s opravou budovy.Otec neváhal a bez nároku na odmenu odviedol kusisko veľkej práce."zaspomínal si Zoltán Benko.Bolo to neskutočné,že po toľkých rokoch nás prišiel navštíviť tak významný človek pre našu obec.Pozvanie tiež na tento deň prijali aj starostovia zo zahraničia a to konkrétne z Českej republiky a starostky a starostovia z okolitých obcí Vranovského regiónu.V kultúrnom programe sa tiež predstavili deti z MŠ v Nižnom Kručove a predstavil sa aj ľudový rozprávač Jožko Jožka z Hanušoviec n/Topľou,ktorý predstavoval cigánku s humorným slovom a folklórny súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou.Taktiež sa predstavila aj ľudová spevácka skupina Vederko z Čierneho n/T.S ľudovou piesňou sa nám predstavila aj Romanka Mižáková z Továrneho,ktorá upútala svojím nádherným hlasom a prejavom.V rámci dňa otvorených sŕdc bol nachystaný aj výborný guláš s chlebom,ktorý navarili naša pani kuchárka Boženka Janočková a Mária Pajdiaková.Tento guľáš mali možnosť ochutnať všetci ľudia,ktorí na tento deň prišli.Pre vzácnych hostí bolo nachystané občerstvenie a pohostenie v sále OcÚ.Dovoľte mi,aby som poďakovala našim sponzorom,bez ktorých by sa toto podujatie ani nemohlo uskutočniť...ďakujem Ľubomírovi Borošovi - firme SBK s.r.o.,Dušanovi Marhulíkovi - firme Printon s.r.o.,Štefanovi Senderákovi- doprava,Jánovi Hermanovskému - potraviny Fresch,chránenej dielni v Čičave,rímskokatolíckej farnosti v Čičave,veselým muzikantom z Čičavy a manažérovi projektu Milanovi Krajňákovi,kolegom starostom,ktorí tiež finančne prispeli sponzorským darom .V závere sa chcem poďakovať aj Vám občanom Nižného Kručova,ktorí ste prišli a pomáhali s prípravami,chcem poďakovať poslancom OZ,pracovníkom obecného úradu,pani účtovníčke Zuzanke Marcinčinovej,ktorá zakaždým pomáha pri všetkých podujatiach.Zároveň chcem poďakovať aj Vám všetkým milí priatelia ,že ste vôbec prišli....všetkým Vám veľmi pekne ďakujem.

S úctou Mgr.Vladimíra Hermanovská,starostka obce Nižný KručovKultúrny program:
1. 16.00 hod privítanie hostí otvorených sŕdc
2.  veselí muzikanti z Čičavy
3. 16.30 hod kultúrny program detí z MŠ Nižný Kručov
4. 17.30 hod. -  vystúpenie FS  Vargovčan z Hanušoviec n/T
5. 18.00 hod. - ľudový rozprávač Jožko Jožka (Araňa)
6. 19.00 hod.  - vystúpenie FS pod vedením Jozefa Vargu

  • zdarma sa bude podávať výborný guláš s chlebom pre všetkých občanov z Nižného Kručova ako aj pre účastníkov kultúrneho programu


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky