Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2014 - Deň otvorených sŕdc

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2014
Deň otvorených sŕdc

V nedeľu,15.6.2014 na Deň otcov, so začiatkom o 16.00 hod. pozvala starostka obce a poslanci OZ v spolupráci s rezbárskou dielňou Milana Krajňáka  občanov obce Nižný Kručov a občanov z okolia na "Deň otvorených sŕdc", ktorý sa konal pred obecným úradom v Nižnom Kručove. Táto krásna myšlienka uskutočniť Deň otvorených sŕdc vznikla na pôde našej obce Nižný Kručov už pred 2 rokmi ako prvý záblesk, keď ma raz navštívil Milan Krajňák, ktorý začal rozprávať o svojej práci a všetkých svojich plánoch. Začal hovoriť o umeleckej rezbárskej dielni, ktorú sponzoruje firma Betpres, spol.s r.o.o jeho práci, ktorú v spolupráci s chránenou dielňou a s komunitným centrom v Čičave robia, o drevených vyrezávaných srdciach a o Anjeloch, ktorých by tak veľmi chcel niekomu darovať. Tak ma napadla myšlienka urobiť to slávnostne, tak od srdca len tak darovať srdce človeku, ktorý sa zaslúžil o rozvoj našej obce, alebo darovať srdce človeku s mentálným postihnutím, alebo len tak darovať dreveného vyrezávaného Anjela matke, ktorá sa stará o svoje choré deti. Keďže obec Čičava je blízko, tak sme sa dohodli, že všetci rezbári prídu k nám na koňoch a vozoch a my zase tak ako sa na správnych hostiteľov patrí ich privítame a pohostíme a k tomu všetkému pripravíme aj kultúrny program. A podarilo sa. Opäť sme sa stretli v našej obci už  po druhý krát. V tento deň, prišiel  do našej obce na voze rezbár Milan Krajňák so svojimi žiakmi a priniesol nám ručne vyrezávaného anjela a šľachetné srdce, ktoré odovzdal tento rezbár rodine z obce Nižný Kručov, ktorá sa stará a vychováva svoje deti, ktoré sa narodili so zdravotným postihnutím,ale aj mládencovi z obce, ktorý sa narodil so zdravotným hendikepom. Celé podujatie bolo sprevádzné aj kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili deti z MŠ v Nižnom Kručove, privítali sme tiež detský folklórny súbor Hrabovka z N. Hrabovca, predstavil sa aj FS Orgonina z Vranova n/T, prišiel aj ľudový rozprávač Ander z Košíc a vypočuli sme si aj moderné piesne v podaní speváčky Zuzanky. V tento deň obec Nižný Kručov otvorila aj studničku, ktorá sa nachádza u nás v obci  v doline, v krásnom prírodnom prostredí. Túto studničku sme nazvali po našom učiteľovi Zoltánovi Benkovi, ktorý bol v tento slávnostný deň našim hosťom a ktorý v našej obci pôsobil 15 rokov a svojich žiakov posielal cez prestávku, aby sa šli občerstviť pramenistou vodou z tejto studničky. Opätovné vybudovanie studničky, ako aj prístup k nej, zhotevenie altánka, lavičiek, stolov z prírodného dreva a miesta na opekanie sa podarilo zrealizovať zamestnancom obecného úradu v rámci projektu  § 50j. Tento projekt bol podporený vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia v roku 2013. Za realizáciu chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať zamestnancom obecného úradu v rámci tohto projetku §50j: Jozefovi  Marcinčinovi (č.d.94) a jeho manželke Danke Marcinčinovej z Nižného Kručova.
Na záver nám do rytmu zahral DJ Miki Chľusta a všetci sme mali výborný pocit s pekne prežitej nedele.
Chcem tiež poďakovať všetkým občanom z obce Nižný Kručov, ktrorí mi s prípravami osláv pomáhali,ale aj účinkujúcim v kultúrnom programe za krásne vystúpenia a chcem poďakovať hlavne sponzorom bez ktorých by sa Deň otvorených sŕdc neuskutočnil......


ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujem...
Mgr.Vladimíra Hermanovská
starostka obce Nižný Kručov


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky