Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2012 - Cezhraničná spolupráca

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2012

5.7.2012 obec Nižný Kručov, v zastúpení Bc. Vladimírou Hermanovskou, starostkou obce  podpísala cezhraničnú  spoluprácu s poľským partnerom  Starostwo Pawiatowe w Jaroslawiu,v zastúpení Jerzy Batycki, starosta powiatu Jaroslawskiego. Podpísaním tejto spolupráce sa chce obec uchádzať o realizácu mikroprojektu pod názvom: "Partnerstvo bez bariér" , na základe vyhlásenej výzvy  PSK, prioritná os III Podpora miestnych iniciatív.
Z histórie Obce Nižný Kručov sa dozvedáme, že obec mala s mestom Jaroslaw v Poľsku už spoluprácu v roku 1712, kedy Štefan Kručay, ktorý bol z rodu Kručayovcom najvýznamnejší zemepán obce , bol poverený vedením tajnej dvornej kancelárie Františka Rákocziho II v Poľskom Jaroslawe, kde spravoval majetok Františka Rákocziho II  a vybavoval diplomatické záležitosti v zahraničí. V roku 1712 uzavrel dohodu  Štefan Kručay s kňažnou mesta Jaroslaw Sienavski-Lubomirskou. K podpísaniu tejto dohody nedošlo hneď, ale Štefan Kručay kňažnú Jaroslawi presviedčal niekoľko rokov. Pôsobením Štefana Kručaya v Jaroslawi ho spoznali viacerí významní ľudia, ktorí si ho vážili pre jeho rozvážnosť, múdrosť, ale hlavne ľudskosť. Dňa 4.4.1747 vo veku 80 rokov Štefan Kručay zomrel, verný priateľ a radca Františka Rákociho II, v budove jezuitského kolégie v Jaroslawe. Jeho pomiatke preukázali veľkú česť tým, že ho pochovali v kostole svätého Jána uprostred jezuitského kostola v Jaroslawe. Táto hrobka v kostole svätého Jána je tam aj dnes, ale v časoch moru a cholery bola zaliata betónom a pokrytá dlažbou.

S pozdravom,
Bc. Vladimíra Hermanovská,
starostka obce Nižný Kručov,okr.Vranov nad Topľou
v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky