Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2016 - LED osvetlenie

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2016
Obec Nižný Kručov prekvapila svojich občanov novým LED osvetlením

Aj v obci Nižný Kručov už svietime úspornejšie. Na Silvestra sme nainštalovali nové verejné osvetlenie. Ide o projekt pod názvom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nižný Kručov“,ktorý obec Nižný Kručov podávala na Ministerstvo hospodárstva SR už po tretí krát.

Tento krát sa to konečne podarilo a boli sme úspešní.Obec Nižný Kručov získala celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu vo výške 25.893,36 Eur. Táto celková suma predstavuje NFP z EFRR vo výške 24.598,69, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu a 5% z celkových oprávnených výdavkov predstavuje spolufinancovanie obce Nižný Kručov.Týmto projektom Obec Nižný Kručov nielenže svieti úspornejšie a efektívnejšie,čím zabezpečila zníženie energetickej náročnosti a emisií CO2, ale svieti aj celú noc,čím prispieva k bezpečnosti cestnej premávky.Doteraz si to obec nemohla so starým osvetlením z finančného hľadiska dovoliť.Preto sa všetci tešíme, že aj naša obec je osvetlená celú noc,čím chránime nielen naše domácnosti,ale predovšetkým chránime nášho občana.                                                                                                                     Mgr.Vladimíra Hermanovská,starostka obce

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky