Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2014 - Dušan Galis v obci

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2014
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport v obci

Dňa 21.07.2014,v pondelok o 9 hod našu obec Nižný Kručov navštívil Mgr.Dušan Galis, Splnomocnenec Úradu vlády SR pre mládež a šport.Túto vzácnu návštevu z Úradu vlády SR som privítala spolu s poslancami OZ a s občanmi našej obce Nižný Kručov.Na spoločné stretnutie so Splnomocnencom Úradu vlády SR som pozvala svojich kolegov , starostku PaedDr.Kvetoslavu Mižákovú,starostu MvDr.Juraja Tomáša a starostu Ing.Štefana Kovaľa.V zasadačke OcÚ sme spoločne prerokovali rôzne témy,ale najviac sa hovorilo o športe ,ale aj o nových možnostiach pre našu obec a pre obce Tovarné,Nižný Hrušov a Hencovce.Diskusia sa niesla vo veľmi dobrej atmosfére.Pán Mgr.Dušan Galis,Splnomocnenec Úradu vlády SR pre mládež a šport obdivoval naše multifunkčné ihrisko,ktoré je ako jediné na Slovensku postavené na kopci v krásnom prírodnonm prostredí.Veľmi sa mu zapáčila aj studnička Zoltána Benku,ktorá je v blízkosti viacúčelového ihriska,pretože si popri športových aktivitách majú občania našej obce aj kde oddýchnuť.Mladý športovec z našej obce Kristián Šimko predstavil pánovi Mgr.Dušanovi Galisovi,Splnomocnencovi Úradu vlády SR pre mládež a šport projekt pod názvom "Mládežnícky futbalový turnaj o pohár starostky obce Nižný Kručov", ktorý bude Kristián realizovať túto sobotu 26.07.2014.Na tento projekt získal Kristián Šimko 200 Eur a pán Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport bol týmto projektom veľmi nadchnutý.Preto sa tiež v zápätí rozhodol tento projekt Kristiána Šimka podporiť 20 futbalovými loptami,futbalovými dresmi a víťaznými športovými pohármi, ktoré prídu do našej obce expresnou poštou už túto stredu.Okrem toho našej obci Nižný Kručov pomôže aj finančnými prostriedkami,ktoré využijeme v prospech našej obce a hlavne pre našich občanov a to najmä pre mladú športovú generáciu,ktorá nám v Nižnom Kručove rastie.
Ďakujem veľmi pekne váž.pán Mgr.Dušan Galis,Splnomocnenec Úradu vlády SR pre mládež a šport za krásne spoločné stretnutie,za návštevu,ktorá v nás zanechala nezabudnuteľné okamihy,ktoré sa neopakujú a za pomoc našej obci,ktorú ste nám Vašim príchodom prejavili...

                                                      starostka obce Nižný Kručov

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky