Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2013 - Posviacka domu smútku

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2013
Posvätenie domu smútku v Nižnom Kručove

Obec Nižný Kručov v októbri 2013 úspešne dokončila  dom smútku, ktorý bol slávnostne posvätený dňa 20.10.2013 o 12.00 hod. Realizácia projektu domu smútku, na ktorý bol rozpočet z roku 2009 5 000 000 SKK (165 970 Eur) sa podarila za sumu 2 400 000 SKK (80 000 Eur). Obec Nižný Kručov tým, že sme robili dobrovoľné zbierky občanov a brigády – práce svojpomocne postavila dom smútku za polovicu z daného rozpočtu. Preto chcem touto cestou poďakovať:

  • - rímskokatolíckej cirkvi , a občanom Nižného Kručova menovite p. Ľ.Borošovi, Ing. J.Borošovi a p. M.Sabolovej za poskytnutie pozemku na výstavbu domu smútku,

  • - stavebnej fi SBK s.r.o. Ľ.Borošovi  Vranov n.T. za stavebnú časť a za ostatnú pomoc, ako aj firme RENOVA  Ľ.Marcinčinovi, NOVITA B.Marcinčinovi, RD-Systém Ľ.Ďuriškovi, ELMIT s.r.o. F.Miklošovi, fi Š. Senderák, fi FRESH  J.Hermanovský,

  • - rímskokatolíckej cirkvi v Čemernom za darovanie vnútorného interiérového zariadenia (obetného stola a kazateľnice),

  • - všetkým občanom z N.Kručova, ktorí prispeli na finančnú zbierku a ktorí prispeli vlastnou prácou na brigádach,

  • - všetkým občanom z Komáran, ktorí prispeli na finančnú zbierku

  • - a všetkým Vám ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k tomuto nádhernému a dlhoočakávanému dielu.


Mgr. Vladimíra Hermanovská,
starostka obce Nižný Kručov

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky