Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Školstvo

Inštitúcie
História školstva v obci

Za Slovenského štátu neexistovala v obci škola. Do obecnej  kroniky sa mnoho zaznamenalo, ale sú aj prázdne miesta o živote Nižnokručovčanov. Čítame v nej, že deti putovali v rokoch 1904-1945 každý deň do Komáran. Po oslobodení v roku 1946 bola zriadená v obci jednotriedna národná škola, kde sa vyučovalo 13 detí v piatich ročníkoch.

V roku 1953 pána učiteľa Peráta vystriedal na tunajšej škole rodák z Hanušoviec Zoltán Benko. Na základe jeho rozprávania sa dozvedáme, že národná škola bola umiestnená v bývalom židovskom dome, ktorý bol postavený ešte v roku 1810. Bola to stará budova, ktorá nevyhovovala hygienickým požiadavkám. Mladý učiteľ Zoltán Benko dal prízemnú budovu opraviť. Zoltán Benko prišiel do obce na prechodnú dobu, ktorá mala trvať jeden rok, ale zostal 15 rokov. Vynaložil všetku svoju energiu do práce s mládežou. Študenti sa po večeroch stretávali u neho, dlho sa rozprávali a čítavali z kníh. Tak vznikol čitateľský krúžok, šachový krúžok, krúžok písania na stroji, fotografický krúžok. Pán učiteľ sa neúnavne staral aj o bývalých žiakov, ktorí navštevovali strednú školu. Kručovskú mládež učil hrať na mandolíne, akordeóne a sám hral na husliach. V roku 1963 založili hudobnú skupinu " Dubník ". Hrávali na pätorakých hudobných nástrojoch: na gitare, trúbke, husliach, akordeóne a bicích nástrojoch. Sponzoroval ich pán učiteľ Benko.  V malej dedinke nebol kultúrny dom, tak sa všetky kultúrne programy organizovali v budove školy. Okolo roku 1960 pán učiteľ Benko zakúpil pre občanov prvý televízor v obci. V roku 1959 sa v obci zriadilo kino. Za správcu bol vymenovaný miestny učiteľ. Bolo to prvé kino v okolí. Pán učiteľ Benko ešte pred odchodom z Kručova (1968) vypracoval projekt na výstavbu novej školskej budovy. Na účely rekonštrukcie školy, národného výboru a kultúrnej miestnosti boli pričlenené finančné prostriedky až v roku 1972. V rokoch 1974-1975 sa v Nižnom Kručove dokončila v akcii "Z" nová škola. V tejto budove boli umiestnené miestny národný výbor, kultúrna miestnosť a základná škola. Z iniciatívy pani učiteľky  Márie Mackovej sa v obci v roku 1974 zriadila materská škola.

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky