Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

" U tým Kručoviku "
U tým Kručoviku a tam u kuciku
palenku varili a tam hutorili:
palenku nevarce bo prídu finance.
A jak navarili,dobre še napili
a gu tomu iš
če šviržo zarobili.
Prišol tu gu nám jeden
pital po pul decí že su mu vraj
chore šicke jeho dzeci.
A co še stalo a co še nestalo
prišlo gu nam
dzivče i ono pitalo.
A mi mu dali ke
ľo me mali
bo ostatòu palenku finance zobrali.


/zo zberateľskej krabičky Michala Maguru/

Kuriozity
 • 1.auto v obci vlastnil pán učiteľa Benko v roku 1965

 • 1.kino v okolí sme mali my, na premietania chodili ľudia z Komaran, Jastrabia, Čičavy a z okolia-filmy sa premietali každú sobotu a v nedeľu od r.1959 za pomoci Aladára Benku. (brat učiteľa Benku)

 • 1.televízor v obci bol kúpený z brigády z oberania sliviek a bol umiestnený v škole v N.Kruèove-bol to nápad uèiteľa Benku

 • v r.1963 bola založená hudobná skupina "DUBNÍK", ktorú viedol Ján Kovaľ (ďalší hudobníci: Milan Musák, Pavol Marcinčin, Jozef Marcinčin, Jozef Žulkovič)

 • 29.7.2009 - v popoludòajších hodinách si domov priviezol výherné auto kabriolet - "ALFA RÓMEO SPIDER " náš obèan Jozef Hadžala z Nižného Kručova č.44. Toto športové auto pre 2 osoby krvavočervenej farby vyhral v TV Markíza, kde poslal SMS na t.è.123 so správou ALFA. Zo 77 áut, ktoré tam boli sa jedno ušlo so štipkou šťastia aj do N.Kručova. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastných kilometrov.Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2007-2016
Multifunkčné ihrisko
Obec leží v severozápadnom cípe Ondavského výbežku Východoslovenskej nížiny na terasách rieky Topľa, ktorá tvorí západnú časť odlesneného chotára. Jej niva prechádza smerom na východ strmým svahom do severozápadnej časti Pozdišovskej pahorkatiny. Svojou rozlohou patrí medzi menšie obce.Nižný Kručov je vzdialený od okresného mesta Vranov nad Topľou 4 km. V minulosti patril do Sabolčskej, Šarišskej a neskôr do Zemplinskej župy, do okresu Giraltovce a neskoršie do okresu Vranov, kam patrí až dodnes.

Nadmorská výška: 133 m
Aktuality

 • 29/12/2019 - Schválený rozpočet obce na rok 2020 (viac...)

 • 21/12/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 21/12/2019 (sobota) o 16.00 hod. (pozvánka)

 • 23/11/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 23/11/2019 (sobota) o 18.00 hod. (pozvánka) • 13/9/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 13/9/2019 (piatok) o 20.00 hod. (pozvánka)

 • 16/8/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 16/8/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 4/7/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 4/7/2019 (štvrtok) o 20.00 hod. (pozvánka)

 • 30/5/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 30/5/2019 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 2/5/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 2/5/2019 (štvrtok) o 18.30 hod. (pozvánka)

 • 28/3/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/3/2019 (štvrtok) o 18.30 hod. (pozvánka)


 • 28/2/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/2/2019 (štvrtok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 31.1.2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 31/1/2019 (štvrtok) o 17.00 hod. (pozvánka)

 • 28.12.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/12/2018 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)


 • 10.12.2018 - Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 10/12/2018 (pondelok) o 16.00 hod. (pozvánka)

 • 10. november 2018 - Komunálne voľby - Výsledky

 • 26.10.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 26/10/2018 (piatok) o 18.30 hod. (pozvánka)

 • 28.10.2018 - POZVÁNKA - Október - mesiac úcty k starším (viac...)

 • 21.9.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 21/9/2018 (piatok) o 18.30 hod. (pozvánka)

 • 24.8.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 24/8/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 11.7.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 11/7/2018 (streda) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 29.6.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 29/6/2018 (v piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 25.5.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 25/5/2018 (v piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 13.05.2018 - Deň Matiek - Všetky matky a staré mamy z našej obce pozývame na Deň matiek,ktorý sa bude konať dňa 13.5.2018 o 15 hod v zasadačke obecného úradu.Pripravili sme pre Vás aj zaujímavý kultúrny program a tiež pohostenie a občerstvenie.Všetky Vás pozýva starostka obce Nižný Kručov a kolektív MŠ.(pozvánka)

 • 30.04.2018 - Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/-ky Materskej školy (zápisnica)

 • 27.04.2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 27/04/2018 (v piatok) o 17.30 hod. (pozvánka)

 • 16.4.-31.5.2018 - Zápis detí do MŠ v Nižnom Kručove - Riaditelka MŠ Bibiana Artimová pozýva deti s rodičmi na ZÁPIS detí do MŠ v Nižnom Kručove 16.04.2017 -31.05.2018 v čase od 6.30 hod - 15.30 hod.V prípade potreby sa môžte ohlásiť aj dopredu na te. č. 057-4422002 ,na tomto tel. č. Vám budú poskytnuté aj informácie k zápisu do MŠ Nižný Kručov...tešíme sa na Vás

 • 27.3.2018 - Fyzik v MŠ Nižný Kručov - Riaditeľka MŠ v spolupráci so ZŠ Lúčna pozýva deti z MŠ v Nižnom Kručove o 10 hod na predstavenie projektu o fyzike a pokusoch.(fotky)

 • 26.03.2018 - Veľká noc v MŠ - Dnes do MŠ pozývame aj rodičov detí,nakoľko sa budú maľovať veľkonočné vajíčka...všetci ste vítaní...riaditeľka MŠ Bibiana Artimová (fotky)

 • 20/03/2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 20/3/2018 (utorok) o 10.00 hod. (pozvánka)

 • 20.marec 2018 - Prerušenie distribucie elektriny (viac...)

 • 8.3.2018 - MDŽ v Materskej škôlke - Deti si na tento deň pripravili výrobu kvetiniek pri príležitosti MDŽ,ktoré potom rozdajú svojím mamkám,ale aj všetkým ženám v okolí.(fotky)

 • 23/02/2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 23/02/2018 (piatok) o 17.30 hod. (pozvánka) • 2/2/2018 - Karneval 2018 - MŠ v spolupráci s OcÚ v Nižnom Kručove pozývajú všetky deti vo veku od 1-6 rokov s rodičmi na karneval do MŠ,ktorý sa bude konať v sále OcÚ so začiatkom o 15.45 hodine.Všetci ste pozvaní a vítaní...riaditelka MŠ ,Mgr.Bibiana Artimová a kolektív MŠ (pozvánka)

 • 26/1/2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 26/1/2018 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)

 • 5/1/2018 - Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 (viac...)

 • 2/1/2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 2/1/2018 (utorok) o 9.00 hod. (pozvánka)


KontaktObec Nižný Kručov
Obecný úrad č.48
093 01 Nižný Kručov

Tel./fax:

00421 57 44 220 02

00421 948 435 897

Starosta obce:
Ján Čaraba

Pracovníčka OcÚ:


Úradné hodiny:
Pondelok-Piatok
7.30 - 15.30 hod.
Sobota-Nedeľa
voľno

mail:
obec@niznykrucov.sk
Zmluva o budúcej zmluve - byty

Štatút obce

mapa turistického okruhuStav k 1.1.2020 - 399 obyvateľov

z toho:

 • ženy: 214

 • muži: 181


z toho:

 • deti do 18 r.: 75

 • dospelí nad 18 r.: 320


 • počet narodených detí: 2

 • počet úmrtí: 3

 • počet prisťahovaných: 8

 • počet odsťahovaných: 11

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
2018-2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 10.12.2018
v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky