Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vážení spoluobčania,

vitajte na internetovej stránke našej obce.

Naša stránka Vás uvedie do každodenného života obce Nižný Kručov. Predstavíme Vám rôzne kultúrne podujatia, ktoré každoročne usporadúvame na pôde obce a ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou Nižného Kručova. Zavedieme Vás do minulosti i súčasnosti, aby sme Vás oboznámili s významnými osobnosťami obce, ktoré šírili a šíria jej dobré meno doma i vo svete. Ponúkame Vám  aktuality ,aby ste mali prehľad o tom, čo sa v našej obci deje.Naším zámerom na tejto stránke nie je len prezentácia obce Nižný Kručov, ale tiež snaha motivovať iné slovenské obce, aby sa takouto formou predstavili a ukázali celému svetu kultúru a tradície,ktoré sa nachádzajú aj v takej malej obci akou je obec Nižný Kručov.Podľa 1.písomnej zmienky o našej obci (v roku 1327) sa blíži okrúhle výročie našej obce a preto už teraz pripravujeme v roku 2017 podujatie pod názvom :" 690 výročie obce Nižný Kručov".
Vážení občania,očakávame od Vás všetky Vaše želania , námety a postrehy,aby ste nám dali vedieť na obecný úrad, čo by ste si priali na tomto slávnostnom podujatí vidieť alebo počuť.Taktiež by sme boli radi,aby ste nám dali vedieť o významných rodákoch našej obce,alebo o ľuďoch,ktorí si zaslúžia našu pozornosť a bude im udelené čestné občianstvo našej obce.Budeme radi,keď nám všetko napíšete mailom alebo jednoducho na papier a hodíte Vaše požiadavky do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri vchode do obecného úradu.Podpisovať sa nemusíte.
Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a už teraz sa tešíme,
že sa spoločne stretneme na oslavách 690 výročia 1.písomnej zmienky našej obce......
Mgr.Vladimíra Hermanovská,
starostka obce

(viac...)

" U tým Kručoviku "
U tým Kručoviku a tam u kuciku
palenku varili a tam hutorili:
palenku nevarce bo prídu finance.
A jak navarili,dobre še napili
a gu tomu iš
če šviržo zarobili.
Prišol tu gu nám jeden
pital po pul decí že su mu vraj
chore šicke jeho dzeci.
A co še stalo a co še nestalo
prišlo gu nam
dzivče i ono pitalo.
A mi mu dali ke
ľo me mali
bo ostatòu palenku finance zobrali.


/zo zberateľskej krabičky Michala Maguru/

Kuriozity
 • 1.auto v obci vlastnil pán učiteľa Benko v roku 1965

 • 1.kino v okolí sme mali my, na premietania chodili ľudia z Komaran, Jastrabia, Čičavy a z okolia-filmy sa premietali každú sobotu a v nedeľu od r.1959 za pomoci Aladára Benku. (brat učiteľa Benku)

 • 1.televízor v obci bol kúpený z brigády z oberania sliviek a bol umiestnený v škole v N.Kruèove-bol to nápad uèiteľa Benku

 • v r.1963 bola založená hudobná skupina "DUBNÍK", ktorú viedol Ján Kovaľ (ďalší hudobníci: Milan Musák, Pavol Marcinčin, Jozef Marcinčin, Jozef Žulkovič)

 • 29.7.2009 - v popoludòajších hodinách si domov priviezol výherné auto kabriolet - "ALFA RÓMEO SPIDER " náš obèan Jozef Hadžala z Nižného Kručova č.44. Toto športové auto pre 2 osoby krvavočervenej farby vyhral v TV Markíza, kde poslal SMS na t.è.123 so správou ALFA. Zo 77 áut, ktoré tam boli sa jedno ušlo so štipkou šťastia aj do N.Kručova. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastných kilometrov.

 • 1.5.2009 - po prvýkrát založený máj pred obecným úradom. Krásna vysoká breza pekne ozdobená, pripnutá o stožiar pekne skrášľujúca obec. (postavil a ozdobil ju Ján Hermanovský, N.Kručov č.42) A či postavil máj pre obec, či pre starostku? To sa treba opýtať jeho samotného.......Aktuality


 • 11.12.2017 - Individuálna výročná správa obce za rok 2016 (viac...)

 • 11.12.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ (viac...)


 • 4/12/2017- Nariadenie EP_G_2017_010207 (viac..)

 • 1/12/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 1/12/2017 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 5.11.2017 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie (viac...)


 • 3/11/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 3/11/2017 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • 11.-12.10.2017 - Odstávka pitnej vody (viac...)

OZNAM pre občanov Nižného Kručova
 • 19.09.2017 - Poslanci OZ konečne schválili ROZPOČET na rok 2017
  a to ten ,ktorý priamo v deň rokovania
  o 18.00 hod doniesol na OZ poslanec Marek Rybarčák a nie ten, ktorý starostka predložila nový a ktorý visel
  v zákonnej lehote na úradnej obecnej tabuli 15 dní,ale upravený poslancami.


 • Do 19.septembra 2017 obec Nižný Kručov musela dodržiavať 1/12 rozpočtu
  z minulého roka a preto sme nemohli uskutočniť veľké oslavy obce - okrúhle výročie obce 690.výročie obce 1.písomnej zmienke a tiež futbalový turnaj
  družba obcí Kručov.

 • 19/9/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 19/9/2017 (utorok) o 10.00 hod. (pozvánka)

 • 5/9/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 5/9/2017 (utorok) o 09.00 hod. (pozvánka)

 • 21/8/2017 - Zverejnenie adries na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií - Oznámenie o delegovaní člena a  náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Nižný Kručov možno doručiť v listinnej forme na adresu : Obecný úrad Nižný Kručov č.48, 093 01, alebo elektronickou poštou  na e-mail adresu: niznykrucov@gmail.com

 • 22.8.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 22/8/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 7.7.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 7/7/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 30.6.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 30/6/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 23.6.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 23/6/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 31.5.2017 - Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/-ky MŠ v Nižnom Kručove (...viac)

 • 21.05.2017 - Deň matiek Starostka obce a riaditeľka MŠ v Nižnom Kručove Vás mamy a staré mamy pozývajú na Deň matiek,ktorý sa uskutoční  21.05.2017 (v nedeľu) so začiatkom o 15 hod.Pripravili sme pre Vás kultúrny program a tiež pohostenie a občerstvenie.

 • 21.4.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 21/4/2017 (piatok) o 17.30 hod. (pozvánka)  viac info k pozvánke

 • 10.4 - 26.4.2017 - Zápis do materskej školy - (viac...)

 • Výstavba bytov bežného štandartu - Oznamujeme občanov, že každý kto má záujem o 1, 2, 3 - izbový byt v obci Nižný Kručov, nech doručí do podateľne OcÚ  potrebné tlačivá. (viac...) (zmluva o budúcej zmluve)

 • 24.2.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 24/2/2017 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)

 • 13.1.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 13/1/2017 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)


 • 16.12.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 16/12/2016 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka) - príloha


 • 25.11.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 25/11/2016 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)


 • 11.11.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 11/11/2016 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • 10.11.2016 - Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra obce (dokument)


 • 2.11.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 2/11/2016 (streda) o 10.00 hod. (pozvánka)


 • 23.10.2016 - Mesiac úcty k starším (pozvánka)


 • 20.10.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 20/10/2016 (štvrtok) o 10.00 hod. (pozvánka)


 • 6.10.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 6/10/2016 (štvrtok) o 10.00 hod. (pozvánka)


 • 24.9.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 24/9/2016 (sobota) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • 1. august 2016 - Žiadosť o mimoriadne zhromaždenie (žiadosť)


 • 6.7.2016 - Informatívna správa pre občanov obce Nižný Kručov (viac...)


 • 24.6.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 24/6/2016 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)
 • 3.7.2016 - Verejná schôdza - Zástupca starostky obce (poslanec OZ) Nižný Kručov Vás pozýva na verejnú schôdzu na deň 3/7/2016 (nedeľa) o 16.00 hod. (pozvánka)


 • 2. júl 2016 - Futbalový turnaj o pohár starostky obce (viac...)


 • 30.6.2016 - OZNAM - Zaburinenie pozemkov (viac...)


 • KOSENIE v obci - Obec Nižný Kručov ponúka kosiť cintorín a obecné pozemky. (viac...)


 • 28.5.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/5/2016 (sobota) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • 5.5.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 5/5/2016 (štvrtok) o 10.00 hod. (pozvánka)


 • 25.4.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020". (viac...)


 • 23.4.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 23/4/2016 (sobota) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • 8.5.2016 - " Pozvánka " - DEŇ MATIEK - Všetkých občanov našej obce, ale predovšetkým mamy a staré mamy ,pozývame dňa 8.5.2016 (v nedeľu) o 15.00 hod. na obecný úrad, kde sa uskutoční slávnostné popoludnie ku príležitosti Dňa matiek. V kultúrnom programe sa predstavia deti z MŠ v Nižnom Kručove za doprovodu riaditeľky MŠ Evy Adiovej a učiteľky MŠ Mgr. Bibiany Artimovej, privítame tiež detský FS z Vranova n/T a ľudové piesne nám zaspieva spevácka skupina z Komáran LIPKA. Pre všetkých sme nachystali aj malé pohostenie a občerstvenie. Tešíme sa na vás! (fotogaléria) • 20.4.2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 20/4/2016 (streda) o 10.00 hod. (pozvánka) (žiadosť)


 • OZNAM - Denný stacionár v Nižnom Kručove - týmto oznamujeme občanom našej obce, že projekt Denný stacionár, ktorý sa realizoval na obecnom úrade ,konať nebude, je pozastavený do odvolania .Ak by sa začal realizovať, tak to dáme občanom našej obce včas vedieť....Anna Senderáková,vedúca Denného stacionára v obci Nižný Kručov


 • OZNAM - Zápis detí do MŠ v Nižnom Kručove - riaditeľka MŠ oznamuje všetkým rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, že tak môžu urobiť v období od 21.3.2016 - 8.4.2016 v čase od 10 hod - 14 hod.(viac v prílohe)


 • 5. marec 2016 - VÝSLEDKY - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - (viac...)
 • 22.1.2016 - Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 22.1.2016  (t.j. piatok ) o 17.00  hod.(pozvánka) • 16. január 2016 - Obec Nižný Kručov prekvapila svojich občanov novým LED osvetlením - Aj v obci Nižný Kručov už svietime úspornejšie. Na Silvestra sme nainštalovali nové verejné osvetlenie. Ide o projekt pod názvom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nižný Kručov“,ktorý obec Nižný Kručov podávala na Ministerstvo hospodárstva SR už po tretí krát. (viac...)


 • 16.01.2016 - Stolnotenisový turnaj - sa bude konať v kultúrnom dome v Komáranoch: Tradičný stolnotenisový turnaj obcí Nižný Kručov a Komárany na počesť 71. výročia oslobodenia obcí Komárany a Nižný Kručov. Turnaj bude mať začiatok o 14-tej hodine popoludní a súťažiť sa bude v dvoch kategóriách a to:  študenti do 18 rokov  a muži neregistrovaní. Prestávky na turnaji si hráči aj diváci tradične môžu krátiť hraním kariet, alebo hraním šachu... A teda povinnou výbavou sú okrem športového oblečenia a rakiet, aj karty alebo šachy. Dúfam, že súťažiaci aj diváci vytvoria opäť výbornú športovú atmosféru. Ocenený bude aj „najaktívnejší fanúšik“. Občerstvenie,pohostenie a ceny  zabezpečujú obecné úrady Nižný Kručov a Komárany   , v prípade potreby doplnenia energie – bude k dispozícii bufet.... Týmto Vás na tento turnaj srdečne pozývajú .....

starostky obce Komárany a Nižný Kručov!


 • 12. január 2016 - Rekonštrukcia kanála Starý (ev.č.: 5413009008) - dokument

 • 12. január 2016 - Rekonštrukcia kanála Super (ev.č.: 5413009001) - dokument


KontaktObec Nižný Kručov
Obecný úrad č.48
093 01 Nižný Kručov

Tel./fax:

00421 57 44 220 02

Starostka obce:
Mgr. Vladimíra Hermanovská

Pracovníčka OcÚ:
Ivana Vaceľová

Zuzana Borščová Žipajová


Úradné hodiny:
Pondelok-Piatok
7.30 - 15.30 hod.
Sobota-Nedeľa
voľno

mail:
niznykrucov@gmail.com
Zmluva o budúcej zmluve - byty

Štatút obce

mapa turistického okruhu
Kalendár vývozu komunálneho odpadu na rok 2015Stav k 1.1.2016 - 411 obyvateľov

z toho:

 • ženy: 219

 • muži: 192


z toho:

 • deti do 18 r.: 85

 • dospelí nad 18 r.: 326


 • počet narodených detí: 4

 • počet úmrtí: 5

 • počet prisťahovaných: 8

 • počet odsťahovaných: 15

Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2007-2016
Multifunkčné ihrisko
zavolaj kedykoľvek na t.č.0918 461 966 v Po - Pia, od 8.00 hod. - do 16.00 hod. objednaj si hodinu športu na našom multifunkčnom ihrisku! Poplatok je 15 Eur na hodinu.Tešíme sa na Vás
Knižnica

Otváracie hodiny:
17.00-18.00 hod.

(viac...)

Chcete na tejto stránke niečo vylepšiť,doplniť,upraviť?Napíšte nám na náš mail...(klikni tu)
Obec leží v severozápadnom cípe Ondavského výbežku Východoslovenskej nížiny na terasách rieky Topľa, ktorá tvorí západnú časť odlesneného chotára. Jej niva prechádza smerom na východ strmým svahom do severozápadnej časti Pozdišovskej pahorkatiny. Svojou rozlohou patrí medzi menšie obce.Nižný Kručov je vzdialený od okresného mesta Vranov nad Topľou 4 km. V minulosti patril do Sabolčskej, Šarišskej a neskôr do Zemplinskej župy, do okresu Giraltovce a neskoršie do okresu Vranov, kam patrí až dodnes.

Nadmorská výška: 133 m
v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky