Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

" U tým Kručoviku "
U tým Kručoviku a tam u kuciku
palenku varili a tam hutorili:
palenku nevarce bo prídu finance.
A jak navarili,dobre še napili
a gu tomu iš
če šviržo zarobili.
Prišol tu gu nám jeden
pital po pul decí že su mu vraj
chore šicke jeho dzeci.
A co še stalo a co še nestalo
prišlo gu nam
dzivče i ono pitalo.
A mi mu dali ke
ľo me mali
bo ostatòu palenku finance zobrali.


/zo zberateľskej krabičky Michala Maguru/

Kuriozity
 • 1.auto v obci vlastnil pán učiteľa Benko v roku 1965

 • 1.kino v okolí sme mali my, na premietania chodili ľudia z Komaran, Jastrabia, Čičavy a z okolia-filmy sa premietali každú sobotu a v nedeľu od r.1959 za pomoci Aladára Benku. (brat učiteľa Benku)

 • 1.televízor v obci bol kúpený z brigády z oberania sliviek a bol umiestnený v škole v N.Kruèove-bol to nápad uèiteľa Benku

 • v r.1963 bola založená hudobná skupina "DUBNÍK", ktorú viedol Ján Kovaľ (ďalší hudobníci: Milan Musák, Pavol Marcinčin, Jozef Marcinčin, Jozef Žulkovič)

 • 29.7.2009 - v popoludòajších hodinách si domov priviezol výherné auto kabriolet - "ALFA RÓMEO SPIDER " náš obèan Jozef Hadžala z Nižného Kručova č.44. Toto športové auto pre 2 osoby krvavočervenej farby vyhral v TV Markíza, kde poslal SMS na t.è.123 so správou ALFA. Zo 77 áut, ktoré tam boli sa jedno ušlo so štipkou šťastia aj do N.Kručova. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastných kilometrov.Multifunkčné ihrisko
Obec leží v severozápadnom cípe Ondavského výbežku Východoslovenskej nížiny na terasách rieky Topľa, ktorá tvorí západnú časť odlesneného chotára. Jej niva prechádza smerom na východ strmým svahom do severozápadnej časti Pozdišovskej pahorkatiny. Svojou rozlohou patrí medzi menšie obce.Nižný Kručov je vzdialený od okresného mesta Vranov nad Topľou 4 km. V minulosti patril do Sabolčskej, Šarišskej a neskôr do Zemplinskej župy, do okresu Giraltovce a neskoršie do okresu Vranov, kam patrí až dodnes.

Nadmorská výška: 133 m
Aktuality • 19/03/2024 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 19/03/2024 (utorok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce r.2023 (viac...)

 • Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.1 územný plán obce (viac...) - info

18/10/2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 18/10/2023 (streda) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • Zápisnice z volieb do NR SR 30.09.2023 (viac...)

 • 21/8/2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 21/8/2023 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Vyhlásenie výberového konania - učiteľ materskej školy (viac...)

 • 10/6/2023 - Deň detí v našej obci (plagát)

 • 25/5/2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 25/5/2023 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)

                            

 • 14/2/2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 14/2/2023 (utorok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 16/12/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 16/12/2022 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 24/11/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 24/11/2022 (štvrtok) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • 21/9/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 21/9/2022 (streda) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 12/8/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 12/8/2022 (PIATOK) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti. Združenie miest a obcí Slovenska vstúpilo do štrajkovej pohotovosti
  ktorou reaguje na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam a aktuálne
  vládne návrhy, ktoré výrazne zasiahnu do rozpočtu každej samosprávy.
  Štrajkovú pohotovosť podporuje aj obec Nižný Kručov ako člen ZMOS. (plagát)

 • 26/5/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 26/5/2022 štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 22/5/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 22/5/2022 nedeľa) o 17.00 hod. (pozvánka)
 • 22/5/2022 - Verejné zhromaždenie (pozvánka)

 • Zápis do MŠ - Riaditeľstvo MŠ Nižný Kručov oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 11.05 do 15.05.2022 v čase od 13:00 do 14:00 v priestoroch MŠ.
Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť alebo si ju prevziať v stanovenom termíne.

Prednostne sa prijíma dieťa: ktoré dovŕši piaty rok veku do 31.08.2022, súrodenci a deti podľa prijatia žiadosti


 • 19/4/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 19/4/2022 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Ročný
  výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 (viac...)

 • Združenie miest a obcí Slovenska spustilo finančnú zbierku
  ZMOS_POMOC_UKRAJINE.
  Pomôcť Ukrajine môžete aj  finančne zaslaním ľubovoľnej čiastky na
  transparentný účet, ktorý založilo Združenie miest a obcí Slovenska.

  Čislo účtu: SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

  O prerozdeľovaní finančnej pomoci z tohto účtu budú na základe
  konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení
  miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

 • 11/2/2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 11/2/2022 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 17/12/2021 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 17/12/2021 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 8/10/2021 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 8/10/2021 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 24/9/2021 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 24/9/2021 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 24/6/2021 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 24/6/2021 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 26/5/2021 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 26/5/2021 (streda) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 13.5 - 31.5.2021 - Zápis do MŠ Nižný Kručov (viac...)


 • 28/2/2021 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/2/2021 (nedeľa) o 17.00 hod. (pozvánka)


 • 4/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 4/12/2020 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 24/10/2020 - Príhovor k úcte k starším (viac...)

 • 24/10/2020 - Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (viac...)

 • Opatrenie
  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  pri ohrození verejného zdravia. (viac...)

 • 25/9/2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 25/9/2020 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 8/7/2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 8/7/2020 (streda) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 19/6/2020 - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021-2027. (viac...)

 • 22/5/2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 22/5/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 10/5/2020 - Deň matiek - vinš

 • Zápis do MŠ v zmysle škol. z. 596/2003. vyhl. MŠ SR 308/2009 sa uskutoční od 02.05.2020 do 20.05.2020 v čase od 08:00 do 15:00. Je potrebné vyzdvihnúť si žiadosť o prijatie na Obecnom úrade, vyplniť a osobne doniesť na Obecný úrad, alebo elektronicky zaslať na: obec@niznykrucov.sk.

Zápis platí pre:
- 5 ročné deti, ktoré sú 1 rok pred vstupom do ZŠ (povinne),
- deti, ktoré mali OPŠD,
- 3-ročné a 4-ročné, ktorých rodičia sú zamestnaní, čakajú na prácu,
- ostatné deti, pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje. /tlačivo tu/

 • Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v S.R. a zabezpečenia nešírenia koronavírusu starosta obce vydáva toto usmernenie pre zabezpečenie pohrebov. (viac...)

 • 28/2/2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/2/2020 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 21/12/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 21/12/2019 (sobota) o 16.00 hod. (pozvánka)

 • 23/11/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 23/11/2019 (sobota) o 18.00 hod. (pozvánka) • 13/9/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 13/9/2019 (piatok) o 20.00 hod. (pozvánka)

 • 16/8/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 16/8/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 4/7/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 4/7/2019 (štvrtok) o 20.00 hod. (pozvánka)

 • 30/5/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 30/5/2019 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 2/5/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 2/5/2019 (štvrtok) o 18.30 hod. (pozvánka)

 • 28/3/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/3/2019 (štvrtok) o 18.30 hod. (pozvánka)


 • 28/2/2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 28/2/2019 (štvrtok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 31.1.2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 31/1/2019 (štvrtok) o 17.00 hod. (pozvánka)


KontaktObec Nižný Kručov
Obecný úrad č.48
093 01 Nižný Kručov
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. –  pobočka Michalovce

IBAN: SK87 5600 0000 0042 5125 7001

Tel./fax:
00421 57 44 220 02

00421 948 435 897

Starosta obce:
Ján Čaraba

Pracovníčka OcÚ:

Mgr. Gabriela Zahorodníková, PhD.


Úradné hodiny:
Pondelok-Piatok
7.30 - 15.30 hod.
Sobota-Nedeľa
voľno

mail:
obec@niznykrucov.sk

DHZ Nižný Kručov
Zmluva o budúcej zmluve - byty

Štatút obce

mapa turistického okruhu
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
2018-2022 z ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 10.12.2018

Počet obyvateľov obce Nižný Kručov k 31.12.2022

Počet obyvateľov: 395
z toho deti do 18 rokov: 71
dospelí nad 18 rokov: 324

Starosta obce:  Ján Čaraba

Poslanci obecného zastupiteľstva
Štefan Burda
PaedDr. Michal Kovaľ
Ing. Ján Macko
Pavol Marcinčin
Ľubomír Višňovský

Adresa:  Obecný úrad č.48
Kontakt: Tel.: 057/4422002
093 01 Nižný Kručov e-mail: obec@niznykrucov.sk

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky