Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2014-2015

Aktuality 2014 - 2015



Obec Nižný Kručov získlala Eurofondy vo výške 95.095,20Eur - Z Ministerstva Pôdohospodárstva SR, z Programu rozvoja vidieka 2007 -2013,Os č.3,Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí získala Obec Nižný Kručov NFP vo výške 95. 095,-Eur na projekt : „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Nižný Kručov“. Týmto projektom predídeme v našej obci nielen krádežiam, ale aj čiernym skládkam, ktoré sa v našej obci na verejných priestranstvách tvoria. Špeciálny kamerový systém s nočným videním nám umožní rozpoznať osobu,prípadne ŠPZ auta na základe čoho bude páchateľovi uložená v priestupkovom konaní pokuta podľa VZN obce o verejnom poriadku.
Projekt kamerového systému nám v obci zrealizovala spoločnosť Slovanet,a.s.,
Bratislava, ktorá prefinancovala celý projekt a tak sme nemuseli brať úver z banky, čo je pri Eurofondoch bežný postup.Taktiež sme so spoločnosťou Slovanet a.s.,Bratislava uzavreli výhodnú zmluvu o spolupráci, ktorou nám do rozpočtu obce pribudne každý rok 5.400,- Eur a to po dobu 5 rokov.
Táto silná spoločnosť, by chcela budúci rok realizovať v našej obci aj projekt vysokorýchlostný internet cez optický kábel. V súčasnosti sa obec Nižný Kručov snaží dostať na zoznam tzv.
bielych miest, ktorý zostavuje Ministerstvo financií SR, aby sme sa do pripravovanej výzvy na vysokorýchlostný internet vôbec mohli zapojiť. Týmto projektom obec Nižný Kručov  opäť posilnila svoje postavenie v rebríčku malých obcí do 500 obyvateľov, ako aj úspešnosť zrealizovania projektov z finančných prostriedkov EÚ.Každé 1euro získané z financií EÚ našej obci pomôže, pretože z vlastných zdrojov malá obec nedokáže projekty v obci realizovať.

Mgr.Vladimíra Hermanovská                                                                         
starostka obce



 • 13.11.2015 - Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 13.11.2015  (t.j. piatok ) o 18.00  hod.(pozvánka)


 • 25.9.2015 - Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 25.9.2015  (t.j. piatok ) o 18.00  hod.(pozvánka)


 • 11.9.2015 - Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 11.9.2015  (t.j. piatok ) o 17.00  hod.(pozvánka)


 • 27.8.2015 - Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 27.08.2015  (t.j. štvrtok ) o 19.00  hod.(pozvánka)


 • 4. júl 2015 - 2. ročník putovného futbalového turnaja (pozvánka)


 • 26.6.2015 - Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 26.06.2015  (t.j. piatok ) o 18.00  hod.(pozvánka)


 • 12. 06.2015 - Zápisnica z otvárania obálok - Hlavný kontrolór (viac)


 • 27.05.2015 - Voľba hlavného kontrolóra obce (viac...)


 • 22.05.2015  -  Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 22.05.2015  (t.j. piatok ) o 18.00  hod.


 • 10.05.2015 - "Deň matiek"- v nedeľu o 15 hod pozývame všetky ženy ,mamy a staré mamy na oslavu Dňa matiek do sály obecného úradu, kde sa v kultúrnom programe predstavia deti z MŠ v Nižnom Kručove a FS Orgonina z Vranova n/T. Pre všetky mamky sme pripravili aj malé pohostenie a prekvapenie.Na tomto podujatí tiež privítame aj vzácnych hostí. Srdečne Vás pozýva starostka obce,poslanci OZ a riaditeľka MŠ.



 • 23.4.2015 - "Obecné zastupiteľstvo" V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 23.4.2015  (t.j. štvrtok ) o 17.00  hod. (pozvánka)


 • 17.4.2015 - " 13. Verejná schôdza pre občanov Nižného Kručova" Starostka obce v spolupráci s VVS a.s.Košice a závodom Vranov n/T pozývajú občanov na 13. verejnú schôdzu,ktorej bodom programu je:

Napájanie rodinných domov do verejného vodovodu a správny postup pri napájaní sa do skolaudovanej spláškovej kanalizácie. Verejná schôdza sa uskutoční v piatok t.j. 17.4.2015 so začiatkom o 18 hodine v sále obecného úradu.Všetci ste vítaní! (pozvánka)

 • 10.4.2015 -" 12. Verejná schôdza" Starostka obce a poslanci OZ pozývajú všetkých občanov našej obce na verejnú schôdzu k výstavbe chodníkom pozdĺž celej obce od začiatku katastra po koniec katastra obce Nižný Kručov.Verejná schôdza sa uskutoční v piatok,t.j. 10.4.2015 so začiatkom o 18 hodine v sále obecného úradu.Tešíme sa na Vás. (pozvánka)


 • 25.3.2015  -  Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 25.3.2015  (t.j. streda ) o 17.00  hod. (pozvánka)



 • ZÁPIS DO MŠ - Riaditeľka MŠ oznamuje všetkým rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, že tak môžu urobiť v období od 02.02.2015 do 13.02.2015 v case od 10.00 hod. do 14.00 hod. Po 13. februári 2015 môžete na základe písomnej žiadosti prihlásiť svoje dieťa do MŠ najneskôr do 15.03.2015 a to, v ktorýkoľvek deň u riaditeľky MŠ. (pozvánka)



 • 3.2.2015  -  Obecné zastupiteľstvo -  V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2014-2018 v zasadačke  obecného úradu na deň 03.2.2015  (t.j. utorok ) o 19.00  hod. (pozvánka)



 • 31.12.2014 - "Silvestrovský ples" Pozývame všetkých občanov našej obce , rodákov, ale aj občanov zo susedných obcí na Silvestrovský ples,ktorý sa uskutoční na Silvestra so začiatkom o 19.30 hod v sále obecného úradu v Nižnom Kručove. Svoje rezervácie treba oznámiť na OcÚ  tel.číslo 057 - 4422002, mobil starostky : 0918461966 alebo osobne na obecnom úrade,pretože kapacita miest je obmedzená . Cena 1 lístka je 12 Eur na osobu.V cene 1 lístka  je zahrnuté: DJ Bobo, večera, tombola ,občerstvenie, ohňostroj o 24.00 hod, káva a novoročná kapustnica s klobáskou.Tešíme sa na Vás!


 • 15.12.2014 - "Ustanovujúce zasadnutie OZ" Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov, Mgr.Vladimíra Hermanovská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 15.12.2014 (v pondelok) o 19.00 hod.(pozvánka)



 • 9.11.2014  -  Obecné zastupiteľstvo - V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m  21.   zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2011-2014 v zasadačke  obecného úradu na deň 09.11.2014  (t.j. nedeľa ) o 17.00  hod. (pozvánka)


 • 19.10.2014 - "Deň úcty k starším" Starostka obce a poslanci OZ pozývajú šetkých seniorov z našej obce na stretnutie seniorov pri príležitosti "Dňa úcty k starším",ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2014 (v nedeľu) o 14.00 hod. ,v zasadačke obecného úradu v Nižnom Kručove.Na tento deň sme pre Vás nachystali kultúrny program,pohostenie a občerstvenie.Každý z Vás si domov odnesie nielen kultúrny zážitok,ale aj pekný darček.Milí seniori,srdečne Vás pozývame. (program)


 • 10.08.2014 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m  20.   zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2011-2014 v zasadačke  obecného úradu na deň 10.08.2014  (t.j. nedeľa ) o 14.00  hod. (pozvánka)


 • 3.8.2014 - Odpustová slávnosť v rímskokatolíckom kostole v Nižnom Kručove - Otec Gregor,prior filiálky v Nižnom Kručove pozýva všetkých občanov z Nižného Kručova a z okolia na Bohoslužbu k sviatku Premeneniu Pána, ktorému je zasvätený kostolík v Nižnom Kručove. Svätá liturgia sa začína o 11 hodine.Srdečne Vás pozývame.


 • 26.07.2014 - Obecná brigáda- Starostka obce,poslanci OZ v Nižnom Kručove a rímskokatolícka církev Vás pozývajú na obecnú brigádu - upratovanie cintorína,ktorá sa uskutoční v sobotu so začiatkom o 9.00 hod, so stretnutím na cintoríne.Doneste si so sebou kosačky,kosy,hrable ,sekerky,nakoľko sa bude upratovať celý cintorín a okolie Domu smútku.


 • 21.07.2014 - Stretnutie s Dušanom Galisom - v pondelok o 9.00 hod. privítame v našej obci pána Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Mgr.Dušana Galisa. Pozývame všetkých občanov našej obce,ktorí chcú pána Mgr. Dušana Galisa privítať, aby prišli pred OcÚ. Hlavne pozývame našu mládež, našu futbalovú generáciu,aby si prišli pre dresy a zahrali si futbalový zápas, ktorý im odpíska Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, pán Mgr.Dušan Galis na našom multifunkčnom ihrisku v Nižnom Kručove. Všetkých Vás pozýva starostka obce Nižný Kručov Mgr.Vladimíra Hermanovská


 • 6.7.2014 - "Futbalový turnaj o pohár starostky obce" - V nedeľu 6.7.2014 sme zahájili 6.ročník futbalového turnaja o pohár starostky obce Nižný Kručov.Tento rok som navrhla poslancom OZ v Nižnom Kručove,aby sme pozvali na futbalový turnaj po prvý krát v histórii našej obce, dediny s rovnakým názvom,aby sme tak nadviazali družbu s obcami Kručov (okres Stropkov) a Vyšný Kručov (okres Bardejov). (viac...)


 • 27.6.2014 - "Opekačka v MŠ" - v piatok o 15 hod sa pred OcÚ uskutočnila opekačka, na ktorú boli pozvaní rodičia a starí rodičia detí z MŠ. (viac...)


 • 24.06.2014 - Výlet s Materskou školou v Nižnom Kručove - Pani riaditeľka MŠ v Nižnom Kručove Eva Adiová a kolektív organizuje výlet detí z MŠ v N.Kručove a ich rodičov. Kto má záujem o výlet, ktorý by strávil s deťmi a ich rodičmi aj hocikto z obce, nech sa nahlási u našej pani riaditeľky MŠ Evky Adiovej v Nižnom Kručove. Všetkých Vás pozýva pani riaditeľka MŠ s kolektívom Eva Adiová.


 • 15.6.2014 - " Deň otvorených sŕdc" v nedeľu so začiatkom o 16.00 hod sa uskutoční v našej obci Deň otvorených sŕdc .Pre Vás našich občanov sme pripravili aj pestrý kultúrny program, v ktorom sa predstavia deti z MŠ v Nižnom Kručove, folklórne súbory z Vranova n/T,ľudový rozprávač,DJ Bobo.Privítame Milana Krajňáka a rezbárov z Čičavy, ktorí budú hneď propagovať a predávať svoje ručne vyrezávané výrobky. Privítame vzácnych hostí a oceníme človeka,ktorý sa zaslúžil o rozvoj našej obce.Každému z Vás bude osobne doručená pozvánka,v ktorej budete mať lístky na občerstvenie a guláš. Pri tejto príležitosti tiež slávnostne posvätíme a dáme názov prameňu,ktorý vyviera v doline.Z tohto prameňa vybudoval studničku a v prírodnom prostredí zhotovil lavičky a altánok náš občan Jozef Marcinčin (Pikaso),ktorému aj touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať. Jozef Marcinčin si zaspomínal na školu,ktorá v našej obci niekedy stála a na učiteľa Zoltána Benku, ktorý svojich študentov posielal cez prestávku sa napiť z tejto studničky. Zhotoviteľ tohto prírodného diela navrhol,aby sa studnička pomenovala podľa pána učiteľa, preto budeme na Deň otvorených sŕdc tiež slávnostne otvárať studničku pod názvom "Studnička Zoltána Benku". (pozvánka)

Všetkých Vás občanov našej obce Nižný Kručov pozývajú poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce.


 • 13.06.2014 - "10.Verejná schôdza" 13.6.2014 ( v piatok) sa v sále OcÚ uskutoční 10.verejná schôdza so začiatkom o 18.00 hod.

Programom verejnej schôdze bude:
Bod č.1 Kolaudácia kanalizácie v obci Nižný Kručov                                                     
Bod č.2 Zápis vecných bremien na parcelách,kde je kanalizačné potrubie uložené
Toto je už posledná verejná schôdza ku kanalizácii,preto Vás prosím príďte v čo najväčšom počte, aby boli zodpovedané všetky Vaše otázky ku kanalizácii.
Všetkých Vás srdečne pozýva starostka obce a VVS a.s. Košice.


 • 8.6.2014 - "Obecné zastupiteľstvo" V zmysle § 12 odst.1 Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  z v o l á v a m  19.   zasadnutie  obecného zastupiteľstva vo volebnom období  2011-2014 v zasadačke  obecného úradu na deň 08.06.2014  (t.j. nedeľa ) o 14.00  hod. (pozvánka)


 • 4.5.2014 - "Voľby do Európskeho parlamentu" - Obec Nižný Kručov podľa § 20 zákona č.331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov oznamuje občanom ,že voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 24.mája 2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.Miestom konania volieb do Európskeho parlamentu v okrsku č.1 je zasadacia miestnosť Obecného úradu v Nižnom Kručove pre voličov bývajúcich v Nižnom Kručove. (výsledky volieb)


 • 11.5.2014 - "Deň matiek"- v nedeľu o 15 hod pozývame všetky ženy ,mamy a staré mamy na oslavu Dňa matiek do sály obecného úradu, kde sa v kultúrnom programe predstavia deti z MŠ v Nižnom Kručove a FS Orgonina z Vranova n/T. Pre všetky mamky sme pripravili aj malé pohostenie a prekvapenie.Na tomto podujatí tiež privítame aj vzácnych hostí. Srdečne Vás pozýva starostka obce a riaditeľka MŠ.


 • 1.5.2014 - " Kosenie cintorína"-vo štvrtok sa v našej obci od rána bude kosiť cintorín,preto prosíme občanov,ktorí chcú aby sa im kosilo okolo hrobov,nech to prídu nahlásiť na obecný úrad,alebo zatetefonujú na obecný úrad na t.č. 057-4422002.


 • 29.4.2014 - "Hasiči v MŠ"- o 10 hod privítame v našej MŠ v Nižnom Kručove Hasičský záchranný zbor z Vranova n/T,ktorý pozvala pani riaditeľka Evka Adiová,aby deti z našej materskej škôlky videli prácu hasičov záchranárov.Deti budú mať možnosť si vyskúšať aj záchranné hasičské pomôcky a zúčastnia sa prezentácie hasičského vozidla,nástrojov a prístrojov.Srdečne Vás deti a rodičov pozýva riaditeľka MŠ Eva Adiová.


 • 29.03.2014 - "2.kolo voľby prezidenta SR" sa bude konať v sobotu, od 7.00 hod - do 22.00 hodiny v zasadačke obecného úradu v Nižnom Kručove.


23.03.2014 - "Jozefovský futbalový turnaj" V nedeľu o 13 hod sme privítali na multifunkčnom futbalovom ihrisku futbalových hráčov a priaznivcov futbalu. Starostka obce Nižný Kručov Mgr.Vladimíra Hermanovská zahájila futbalový turnaj, určila futb. rozhodcov a vysvetlila pravidlá hry. (...viac)

 • 16.03.2014 - "Obecné zastupiteľstvo" Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov, Mgr.Vladimíra Hermanovská riadne zasadnutie OZ na deň 16.03.2014 (v nedeľu) o 14.00 hod.


 • 15.03.2014 - "Voľby prezidenta SR" - Obec Nižný Kručov podľa § 14 ods.1 zákona č.46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:  

1.Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15.marca 2014 od 7.00 hod - do 22.00 hodiny.Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa konať 2. kolo voľby v sobotu 29.marca 2014 od 7.00 hod - do 22.00 hodine.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č.1 je: volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu v Nižnom Kručove pre voličov oprávnených voliť prezidenta SR s trvalým pobytom v Nižnom Kručove.


28.02.2014 - "Karneval" Vážení rodičia a milé deti z MŠ v Nižnom Kručove,srdečne Vás pozývame na karneval,ktorý sa uskutoční v sále OcÚ v Nižnom Kručove (v piatok)so začiatkom o 16 hodine.Prineste si so sebou masky,lebo každá maska vyhraje nejakú peknú cenu.Deťom sa bude podávať aj občerstvenie a pohostenie a pre rodičov sme nachystali výbornú popradskú kávu. Na Vás všetkých sa veľmi teší pani učiteľka Bibka a pani riaditeľka Evka.

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky