Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2017

Aktuality
 • 22.12.2017 - Stanovisko k dočasne odnímanej poľnoh.pôde na čas kratší ako 1.rok,k.ú.Nižný kručov (viac...)


 • 11.12.2017 - Individuálna výročná správa obce za rok 2016 (viac...)

 • 11.12.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ (viac...)


 • 4/12/2017- Nariadenie EP_G_2017_010207 (viac..)

 • 1/12/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 1/12/2017 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)

 • 5.11.2017 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie (viac...)


 • 3/11/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 3/11/2017 (piatok) o 18.00 hod. (pozvánka)


 • 11.-12.10.2017 - Odstávka pitnej vody (viac...)

OZNAM pre občanov Nižného Kručova
 • 19.09.2017 - Poslanci OZ konečne schválili ROZPOČET na rok 2017
  a to ten ,ktorý priamo v deň rokovania
  o 18.00 hod doniesol na OZ poslanec Marek Rybarčák a nie ten, ktorý starostka predložila nový a ktorý visel
  v zákonnej lehote na úradnej obecnej tabuli 15 dní,ale upravený poslancami.


 • Do 19.septembra 2017 obec Nižný Kručov musela dodržiavať 1/12 rozpočtu
  z minulého roka a preto sme nemohli uskutočniť veľké oslavy obce - okrúhle výročie obce 690.výročie obce 1.písomnej zmienke a tiež futbalový turnaj
  družba obcí Kručov.

 • 19/9/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 19/9/2017 (utorok) o 10.00 hod. (pozvánka)

 • 5/9/2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 5/9/2017 (utorok) o 09.00 hod. (pozvánka)

 • 21/8/2017 - Zverejnenie adries na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií - Oznámenie o delegovaní člena a  náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Nižný Kručov možno doručiť v listinnej forme na adresu : Obecný úrad Nižný Kručov č.48, 093 01, alebo elektronickou poštou  na e-mail adresu: niznykrucov@gmail.com

 • 22.8.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 22/8/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 7.7.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 7/7/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 30.6.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 30/6/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 23.6.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 23/6/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 31.5.2017 - Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/-ky MŠ v Nižnom Kručove (...viac)

 • 21.05.2017 - Deň matiek Starostka obce a riaditeľka MŠ v Nižnom Kručove Vás mamy a staré mamy pozývajú na Deň matiek,ktorý sa uskutoční  21.05.2017 (v nedeľu) so začiatkom o 15 hod.Pripravili sme pre Vás kultúrny program a tiež pohostenie a občerstvenie.

 • 21.4.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 21/4/2017 (piatok) o 17.30 hod. (pozvánka)  viac info k pozvánke

 • 10.4 - 26.4.2017 - Zápis do materskej školy - (viac...)

 • Výstavba bytov bežného štandartu - Oznamujeme občanov, že každý kto má záujem o 1, 2, 3 - izbový byt v obci Nižný Kručov, nech doručí do podateľne OcÚ  potrebné tlačivá. (viac...) (zmluva o budúcej zmluve)

 • 24.2.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 24/2/2017 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)

 • 13.1.2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starostka obce Nižný Kručov riadne zasadnutie OZ na deň 13/1/2017 (piatok) o 17.00 hod. (pozvánka)


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky