Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2014 - Mesiac úcty k starším

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2014
"V Nižnom Kručove si uctili starších občanov obce."

Dňa 19.októbra,v nedeľu o 15 hodine sme si pozvali na obecný úrad občanov z našej obce Nižný Kručov od veku 60 rokov,aby sme týmto občanom prejavili úctu,vďačnosť a lásku.Kto nemá úctu k starším ľuďom,nemôže mať skutočnú úctu k nikomu a ničomu.Kolobeh života je proces nezvratný a platí bez výnimky pre každého z nás a na to by sme nemali zabúdať.My na Vás milí naši seniori nezabúdame,pretože máme na mysli to,že aj my raz budeme v staršom veku a životný proces každého človeka dospeje k starobe.Hovorí sa,že mladosť má svoje plány,stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel.Mali by sme sa vždy a ku každému správať tak,ako si úplne prirodzene želáme,aby sa on správal k nám samotným.Vaše životné poznatky a skúsenosti sú pre nás tým najcennejším darom,ktorý sa nedá ničím zaplatiť.Svojimi radami pomáhate tým,ktorí to potrebujú,rozdávate radosťa lásku svojim najbližším...ďeťom,vnúčatám a pravnúčatám.Preto mi dovoľte,aby som Vám z úprimného srdca zaželala pevné zdravie,veľa blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy.Veľmi sa tešíme,že ste nás navštívili v takom hojnom počte a spoločne sme prežili kultúrny večer.V spomienkach sme sa vrátili o niekoľko rokov späť a to hlavne v tej chvíli,keď nás pán učiteľ Zoltán Benko navštívil a rozdal nám fotografie z Nižného Kručova,na ktorých ste milí seniori boli ešte školáci v miestnej škole v Nižnom Kručove  v rokoch 1960.Ďakujem pán učiteľ za fotografie a milé slovo.Tiež ďakujeme ďeťom z MŠ Nižný Kručov,ktoré nám zatancovali a zarecitovali básne,ďakujeme Ing.Martinovi Ťaskovi pod taktovkou, ktorého vystúpil DFS Brusník z Čierneho n/T, ale naše poďakovanie patrí aj Heligonkárom z Komáran, ktorí našim seniorom zanôtili nejednu ľudovú pieseň a spoločne sme si zaspievali a zatancovali.Prajem Vám milí naši seniori ešte dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich detí.....Mgr.Vladimíra Hermanovská,starostka obce Nižný Kručov


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky