Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Materská škola

Inštitúcie
"Hasičská záchranná služba v MŠ Nižný Kručov"

V Nižnom Kručove deti oslavovali MDD podľa ich želania a to spolu s profesionálmi z Hasičského záchranného zboru Vranov n/T a s kamarátmi s deťmi z MŠ Komárany,ktoré sme pozvali do Nižného Kručova.Deti spolu s pani riaditeľkou písali prednedávnom list Hasičom vo Vranove n/T, ktorí nás na MDD navštívili aj s veľkým autom a celou hasičskou výbavou.

Z diaľky sme počuli sirény a všetci sme vedeli,že už prichádzajú.Veľmi sme sa tešili,že nás takto prekvapili a navštívili nás.Pozorne sme počúvali prezentáciu pánov hasičov a potom sme odpovedali na ich otázky.Vyskúšali sme si niektoré časti ich výstroje, ale aj samotné hasenie vodou.Dokonca sme si posedeli aj v hasičskom aute a popozerali sme si všetko,čo v takom hasičskom aute majú,aby boli páni hasiči pripravení zachraňovať ľudské životy.Pochopili sme,že práca ľudí zo Záchranného hasičkého zboru je veľmi dôležitá a naučili sme sa, ako záchrannú službu v prípade potreby máme privolať.Veľmi sme šťastní,že ste nás navštívili práve v našej MŠ v Nižnom Kručove,že ste si na nás našli Váš vzácny čas a preto Vám aj takouto cestou chceme všetci veľmi pekne poďakovať...

V MŠ Nižný Kručov jazdíme na koníkoch

Deň 8.Október bol pre naše deti z Nižnéhho Kručova zvláštnym,pretože v tento deň sme navštívili Ranč Sahiba v Komáranoch.Nielenže sme ho navštívili,ale naše deti si zajazdili na koníkoch.To bol pre deti veľmi zvláštny zážitok,pretože domov z MŠ odchádzali plní dojmov a emócii,ktoré v tento deň zažili.Pevne verím,že na tento deň budú dlho spomínať.Chcem aj touto cestou poďakovať majiteľke a inštruktorke Ranču Sahiba Ing.Janke Tarkaničovej za jej vľúdny prístup a ochotu s akou nás privítala a vyšla nám v ústrety a taktiež chcem poďakovať aj rodičovi detí Jánovi Čandikovi,že deťom pomáhal pri jazde na koníkoch. (fotogaléria)

Eva Adiová
Riaditeľka MŠ


2014 - Deň otvorených sŕdc
Opekačka 2014

Tento rok 2014 som navrhla opekačku MŠ na mieste,kde sme ešte nikdy neopekali a to v doline,na mieste,kde starostka obce Nižný Kručov ešte len prednedávnom otvárala studničku Zoltána Benku.Myslím si,že som urobila veľmi dobre,lebo opekačky sa zúčastnili nielen naše milé detičky z MŠ,ktoré nám zaspievali krásne pesničky,zarecitovali básničky, ale stretli sa aj rodičia a starí rodičia detí.

Článok na www.regionvt.sk

Zo života v materskej školke

Zriaďovateľ: obec N.Kručov
Počet žiakov:15
Trieda: 1-jednotriedka,
Kontakt telefón: 057/44 220 02Zamestnanci materskej školy:

riaditeľka školy:Mgr.Bibiana Artimová

učiteľka: Vladimíra Hermanovská

Personál:

  • kuchárka: Božena Janočková


Kontakt

Materská škola
093 01 Nižný Kručov
Tel./fax:
0
57 44 220 02

Akcie v škôlke

2014
Otvorenie studničky a opekačka

Lúčenie s predškolákmi


Zápis detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
     Do materskej školy sa prijímajú priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok, spravidla od                     
     16.4.2018 - 31.5.2018 kalendárneho roka.Poplatky za MŠ


  • Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na 1 dieťa v sumou 5,- Eur.
  • Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10 - teho dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má 1 rok  pred plnením povinnej školskej dochádzky
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
Zameranie materskej školy


    Zámerom školy  je zachovanie ľudových tradícií, čomu nasvedčuje aj výzdoba interiéru materskej školy.
Na škole sú vytvárané podmienky tvorivo humanistickej výchovy. Hlavným cieľom MŠ je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosť a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie  vzdelávanie.

Pripravovať na život spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
K splneniu tohto cieľa nám pomáhajú rôzne akcie, formy a metódy práce s deťmi.Vízia materskej školy


     Zaradiť do  výchovno-vzdelávacieho procesu náboženskú výchovu a výučbu cudzích jazykov, informačnú výchovu - oboznámiť deti so základmi práce s počítačom.

Mikuláš v škôlke

5.12.2012 - o 15.00 hod. navštívil MŠ v Nižnom Kručove Mikuláš, ktorý prišiel na pozvanie pani riaditeľky MŠ Evky Adiovej. Neprišiel sám, ale spolu s čertom Bertom a anjelom. Všetkým deťom, ktoré boli práve v materskej škôlke doniesol darčekové balíčky. Čert Bert sa všetkých detí opýtal, či počúvajú svojich rodičov, či počúvajú pani učitelky v škôlke, či sú dobrí a nevystrájajú. Deti čertovi prisľúbili, že budú aj naďalej dobrí a tí, ktorí veľmi dobrí neboli, tak že sa polepšia. Mikuláš všetky deti zobral k sebe na kolienko a tiež sa s každým porozprával. Nakoniec sme sa spoločne s Mikulášom, s čertom Bertom a anjelom odfotili. Pekne sme sme Mikulášovi poďakovali za darčeky a poprosili sme ho,aby o rok prišiel zas,ale nech čerta so sebou neberie, lebo v našej MŠ sú len dobré deti. Keď Mikuláš odišiel, tak sme sa pozreli na okno,kde mali deti poukladané a vyčistené čižmy. Éj, bolo že to radosti, keď pani učitelka Bibka odtiahla vertikálne žalúzie a na okne v čižmách detí boli plyšové hračky. Veľmi krásny pozdrav nám tu Mikuláš zanechal pre detičky z MŠ v Nižnom Kručove, za čo Mikulášovi ešte raz " Ďakujeme". (fotogaléria)

riaditeľka MŠ,Eva Adiová


3.9.2012 - "Otvorenie MŠ pre škôlkárov"


Začal sa nový školský rok a naše detičky sme opäť privítali v našej MŠ.Všetci sme sa na nich tešili, no najviac sme sa na nich tešili "MY" nová pani riaditeľka MŠ Evka Adiová a nová pani učiteľka Bc.Bibianka Artimová.Tento školský rok sa v MŠ programovo ponesie v znamení "Usilovného mravčeka".Nachystali sme pre Vás pestrý program na celý školský rok 2012/2013. Navrhli sme pre deti aj rôzne akcie,ktorým sa budeme spoločne venovať počas celého školského roka.V septembri to bude program pod názvom" náš domov",aby deti pochopili čo a kto znázorňuje domov.Október ovplyvní MŠ farebá jeseň,v ktorej sa usilovní mravčekovia pokúsia o súťaž o najkrajšiu tekvičku, v novembri sa budú detičky zaoberať svojím telom,tiež je naplánované divadielko Gašparko a naplánovali sme aj program policajt je náš kamarát,ktorý nás chráni.Nasleduje december pod názvom pesničkový Mikuláš a Vianoce.Deti navštívia Mikuláša v Dome kultúry vo Vranove n/T a prekvapia nás pekným programom na Vianoce pod názvom "Vianočná besiedka".V januári privítajú kolektív MŠ s rodičmi detí z MŠ v spolupráci s OcÚ a poslancami OZ v Nižnom Kručove Nový rok 2013 Silvestrovským plesom,ktorý sa uskutoční v sále obecného úradu.Vo februári nás čaká karneval a súťaž o najkrajšiu masku.V marci usilovní marvčekovia prečítajú 100 rozprávkových kníh,pretože marec je mesiac knihy.Apríl sa nesie pod názvom "Jarné prebúdzanie" a deti majú naplánované rôzne prechádzky prírodou a spoznávanie okolitej krajiny.V máji detičky budú chystať program na Deň matiek a celý mesiac sa budú venovať svojim mamkám,ktorým budú spievať,recitovať,ale aj vystrihovať srdiečka a chystať rôzne prekvapenia.Tento mesiac bude pod názvom "Moja mama."Mesiac jún sa začne hneď nocou detí v materskej škôlke,nakoľko 1.jún je Medzinárodný deň detí.Pripravili sme pre pre deti rôzne zaujímavé súťaže,ktorých sa zúčastnia aj deti z okolitých MŠ-z Komaran,z Jastrabia n/T.Celý jún sa ponesie v znamení "leto",kde je naplánovaná aj rozlúška s predškolákmi,ktorých máme v počte:4 a taktiež sa pôjde na výlet.Deti by sa mali zúčastniť aj cestovania vláčikom.Na konci roka to bude spoločná opekačka,ktorou ukončíme školský rok v MŠ v Nižnom Kručove.Počas celého školského roka je naplánovaná spolupráca MŠ v Nižnom Kručove s OcÚ v Nižnom Kručove,Komarány,Jastrabie n/T,spolupráca s okolitými MŠ Komarány a Jastrabie n/T,spolupráca s rodičmi,spolupráca s Červeným krížom vo Vranove n/T,spolupráca s Mestskou políciou vo Vranove n/T,spolupráca s Hasičmi vo Vranove n/T,spolupráca s p.riaditeľkou Hanušovského múzea PhDr.Máriou Kotorovou ako aj spolupráca s Osvetovým strediskom vo Vranove n/T.Ako sami vidíte pripravili sme pre Vaše detičky veľmi pestrý program na celý školský rok a samozrejme,že budeme usilovní ako mravčekovia,aby sme to všetko stihli.O Vaše detičky sa nebojte,je o nich postarané ako doma a verte tomu,že sú v tých najlepších rukách.

Srdečne Vás rodičov a deti z MŠ v Nižnom Kručove pozdravuje pani riaditeľka Evka Adiová a pani učiteľka Bc.Bibianka Artimová s celým kolektívom MŠ v Nižnom Kručove.


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky